Sverige Telefon:
Internationell telefon:

Integritetspolicy

Vi värdesätter varje persons individuella integritet

Vår önskan är att alla som besöker och använder vår webbplats ska känna sig vara i goda händer. Vi värnar om att våra kunder ska veta att vi alltid behandlar deras kunduppgifter med vördnad och ansvarsfullhet. Dina rättigheter är viktiga. Följande information förklarar hur vi exempelvis behandlar cookies (även kallade kakor) och datahantering, vilken data vi lagrar och hur, samt metoderna vi använder för att skydda betalningsuppgifter, personuppgifter, med fler.

Uppkommer några ytterligare frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter eller hur vi sköter datahantering kan du enkelt ta kontakt med vår kundtjänst för svar.

Hur din e-postadress hanteras

Som registrerad kund på dittpiller.com tar du del av vårt nyhetsbrev. Vi försäkrar dig om att din mejladress inte har blivit uthyrd, såld, eller delad på annat sätt med några externa parter för att tillförse dig detta nyhetsbrev. Om du önskar att vi inte längre skickar ut mejl till dig med kampanjer och rabatter kan du följa länken i nyhetsbrevet och godkänna ändringen och din mejladress tas sedan bort från listad för vidare utskick.

Vad vi kräver för beställningar

När du genomför en order på dittpiller.com tillbes du ange viss information. Nedan följer en lista på de uppgifter som är obligatoriska att fylla i när du beställer produkter från oss. Vi behöver dessa uppgifter för att säkert kunna tillförse dig din order.

 • Förnamn
 • Efternamn
 • Gatuadress
 • Stad
 • Postnummer
 • Land
 • Telefon-/mobilnummer

De uppgifter du delar med oss med hanteras med total sekretess. I överenskommelse med tillämplig lagstiftning utifrån kommersiella tjänster åtar sig dittpiller.com att vidta nödvändiga åtgärder för att skydda integriteten och informationen som samlas in från användaren under dess besök på webbplatsen. Följande text på denna sida beskriver hur den information som erhållits under transaktioner mellan konsument och apotek och hur den data insamlad under besök på hemsidan, erhålls, samlas in, lagras och bevaras.

Datahantering

Vid nyttjande av tjänster som tillhandahålls av dittpiller.com, endera i syftet att ta del av information eller för att ta del av kommersiella tjänster, samlas somliga data in av dittpiller.com. Insamlingen lagras anonymt och förekommer för att skapa en tydlig bild av användningen av dittpiller.com. Insamlad data omfattar men är inte begränsad till tidpunkt, platsinformation och varaktighet för åtkomst, den webbläsare och det operativsystemet som används för att nå dittpiller.com, samt aktiviteter som utförs på webbsidan under ett besök.

Viktigt om länkar till andra hemsidor

Vi kan inte ansvara för externa källor och det är därför viktigt att notera att vår integritetspolicy inte på något sätt kan täcka andra webbplatser, även om de länkats från dittpiller.com. Hur integritetspolicyn på en tredje parts webbplats lyder kan vi inte reglera eller svara för, och är du intresserad eller har frågor över hur dina personuppgifter brukas på den länkade internetsidan måste du på egen ansvar ta kontakt med och kontrollera den externa källans sekretesspolicy.

Säkerhetsinformation

Att du ska känna dig trygg och säker när du besöker eller handlar på dittpiller.com är vår vision, och därför vidtas försiktighetsåtgärder för att skydda din data. När du skickar känslig data via dittpiller.com skyddas dina uppgifter från olovlig eller obehörig behandling både online och offline.

Känslig data krypteras för att bli oläsbar och onåbar för externa parter och överförs till oss på ett säkert sätt. Det är enkelt verifiera att sidan är skyddad genom att spana efter en ikon som har formen av ett hänglås i adressfältet samt genom att granska att början av adressen på internetsidan är "https".

Vi kräver av personuppgiftsbiträden att de endast och alltid bara använder de uppgifter du delat i förtroende med oss i enlighet med det specifika syftet vi angivit. Exempel på personuppgiftsbiträden är logistikföretag, betaltjänstleverantörer, teknisk support och reklambyråer. Endast de som måste hantera dina personuppgifter för att genomföra tjänster har tillgång till dem. Vi kan även i särskilda fall, utifrån lagkrav, dela uppgifter med statliga myndigheter som polisen, Skatteverket eller andra statliga myndigheter.

För din trygghet behåller vi dina personuppgifter enbart så länge som det finns ett behov för att tillhandahålla produkter och tjänster till dig. Lagar, bokföring, bestämmelser, tvister eller myndighetsgranskningar kan dock kräva att vi behåller uppgifterna längre. När dina personuppgifter inte längre uppfyller någon nödvändighet för oss ser vi till att de avidentifieras och tillintetgörs säkert och effektivt.

Hur vi använder oss av cookies eller kakor

Vi applicerar cookies (eller kakor) för att förbättra din upplevelse hos oss. Cookies är små textfiler med data som lagras i webbläsaren eller webbhistoriken och existerar för att ge dig som användare en mer personanpassad, unik upplevelse. Genom att cookies identifierar dig som användare när du besöker dittpiller.com får du en smidigare, skräddarsydd shoppingupplevelse. Cookies är helt ofarliga och används av nästan alla internetsidor på nätet, över hela världen.

I generalitet ger din webbläsare eller enhet dig möjligheten att själv bestämma inställningarna för cookies och du ombes ofta att godkänna en webbsidas användning av cookies. Om du inte godkänner sidans cookies eller väljer att blockera eller radera specifika cookies kommer vissa av våra tjänster inte längre att fullständigt fungera för dig.

De uppgifter vi samlar in

För att respektera varje individs integritet samlar dittpiller.com enbart in information som är som är rimliga utifrån vårt legitima syfte av affärer och i enlighet med de kommersiella tjänster vi erbjuder dig som konsument. Exempel på denna typ av data är de tjänster du väljer att använda och de produkter och den information du besöker på vår webbsida.

Vi kan även välja att lagra uppgifter som du tillhandahållit oss direkt, som exempelvis din mejladress, ditt fulla namn, födelsedatum och telefonnummer.

Vänligen observera att vi endast använder den delade informationen om du har gett ditt uttalade samtycke eller något som kan tolkas som ett godkännande, eller enligt lag.

Hantering av betalningsinformation

För att genomföra en beställning på dittpiller.com måste du som användare tillhandahålla viss betalningsinformation som är nödvändig för att fullfölja köpet. Data angiven av dig tillämpad betalningsmetoden, lagras inte av oss utan bearbetas av en tredje parter som verkställer en säker betalningslösning. Denna information hålls alltid skyddad.

Varumärken

Dittpiller.com äger inga varumärken och tillverkar inga egna produkter. Alla märken som erbjuds i vårt sortiment är registrerade varumärken med ensamrätt till tredje part. Alla designer och/eller logotyper ägs av tredje part och följer deras bestämmelser.

Dina rättigheter enligt lag

Som konsument har du följande rättigheter:

 • Du äger rätten till åtkomst, vilket innebär att du kan lämna en ansökan om åtkomst. Vi lämnar då ut en kopia av eventuella personuppgifter vi lagrar som omfattar dig.
 • Du äger rätten till rättelse och det betyder att om du upptäcker att den information som vi besitter om dig är felaktig, stötande eller ofullständig kan du begära en uppdatering.
 • Sedan förekommer din rätt till borttagning, även känt som rätten att bli bortglömd. Som konsument kan du begära att vi raderar dina personuppgifter, under specifika omständigheter.
 • Slutligen kommer rätten att begränsa bearbetningen. Istället för borttagning av dina personuppgifter finns alternativet att du begär en begränsning hur vi hanterar dem.

Angående vår kundservice

Alla i vår personal, vare sig de har kontakt med kunden eller inte, har tystnadsplikt i enlighet med lagar och bestämmelser. För att lättare hjälpa dig, för att snabbare lösa eventuell problematik och för effektivare utredningar kan vi spara den information du anger via din kontakt med vår support. Uppgifterna hanteras med stöd av samtycke eller intresseavvägning.

Utredning och lagöverträdelser

Har vi orsaken att förmoda olaga nyttjande eller funktioner som strider mot våra villkor, kan vi behandla fakta för att säkerställa att vår säkerhet inte äventyras. Utifrån intresseavvägning kan vi använda upplysningar för att spåra och förebygga intrång som spridning av virus, bedrägeri och brott.

Eventuella uppgifter om lagöverträdelse sker enbart om det är obligatoriskt för fastställningen av rättsliga anspråk.

Justeringar av integritetspolicyn

Vår integritetspolicy omfattar när du besöker dittpiller.com, kommunicerar med vår kundtjänst eller använder några av våra tjänster eller produkter.

Dittpiller.com tillhandahåller rätten att genomföra justeringar i integritetspolicyn vid behov. Den senaste versionen finns alltid tillgänglig på webbsidan. Vi rekommenderar att du alltid läser vår integritetspolicy innan du besöker resterande delar av vår webbsida eller använder våra tjänster för att försäkra dig om att du är underrättad om våra villkor.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta besöka hemsidan accepterar du att vi använder dina cookies.

Jag förstår!